Blekinge kustbana mellan Kristianstad och Karlskrona moderniseras

Banan är angiven som en brist i den nationella planen för transportsystemet 2018-2029 utifrån kapacitet och långa restider. Foto: Trafikverket

Trafikverket utforskar åtgärder för att förbättra Blekinge Kustbana mellan Kristianstad och Karlskrona och skapa ett starkare och mer hållbart transportsystem.

Vad och Varför?

Blekinge Kustbana planeras att moderniseras med ett nytt mötesspår och hastighetshöjande åtgärder för att minska restiden och öka systemets robusthet.

Nuläge och Projektbeskrivning

Arbetet med att skapa en järnvägsplan för ett nytt mötesspår i området Bredåkra - Kallinge i Ronneby kommun pågår. Blekinge Kustbana är en mycket viktigt järnvägssträcka för att knyta ihop Blekinges arbetsmarknadsregion med storstadsregionen Malmö och vidare ut i Europa genom Kastrup. Att resa mellan Malmö och Karlskrona tar idag drygt 2:40 trots att avståndet endast är cirka 240 kilometer långt och den långa restiden beror på att banan är kurvig och har behov av tekniska lösningar som kan medge högre hastigheter.

Blekinge Kustbana identifierades som en brist i den nationella planen för transportsystemet 2018-2029, vilket motiverar moderniseringsinsatser.

Vad händer nu?

Arbetet med järnvägsplanen för det nya mötesspåret pågår. Mötesspåret placeras i Bredåkra, och planen var utställd för granskning mellan 12 januari och 12 februari 2024.

Byggnationen av mötesspåret förväntas påbörjas mellan 2026 och 2027, vilket är ett viktigt steg mot förbättrad pendlingsmöjlighet och ekonomisk utveckling för regionen.

Källa: Trafikverket