Krav på Miljözon 3 föreslås skjutas upp

Ulf Samell, Kommunikations- och hållbarhetschef på Cabonline, betonar vikten av att införa undantagsmöjligheter inte bara för färdtjänstresor, utan även för andra samhällsbetalda resor. Foto: Taxiförbunder

Svenska Taxiförbundet stödjer i sitt remissvar till Stockholms stad åtgärder som främjar miljön, minskar beroendet av privatbilism och bidrar till att nå transportpolitiska miljömål. Trots detta föreslår förbundet att införandet av Miljözon 3 skjuts upp till årsskiftet 2026/2027, då det inte är realistiskt för branschen att uppfylla kraven för euro 6 före den 31 december 2024.

Taxinäringen strävar efter att erbjuda kunderna emissionsfria taxibilar inom kort, och 40 procent av fordonsflottan hos de stora bolagen är redan idag emissionsfri, enligt Lennart Kalderén, ordförande för Svenska Taxiförbundet.

Pernilla Samuelsson, VD för Taxi Stockholm, understryker vikten av en välutvecklad laddinfrastruktur och tillräckliga resurser för polisen för effektiv regelövervakning. Ulf Samell, Kommunikations- och hållbarhetschef på Cabonline, betonar vikten av undantagsmöjligheter inte bara för färdtjänstresor utan även för andra samhällsbetalda resor, inklusive omsorgsresor, skolskjutsar och anropstyrda persontransporter. Det är också viktigt att notera bristen på tillgängliga elbussar för rullstolstaxi för närvarande.