Nya omfattande järnvägsprojekt i Polen stärker regional Infrastruktur

Projektet omfattar renovering av cirka 41 kilometer av järnvägslinje nr 81 samt bygget av en ny, cirka 10 kilometer lång, icke-elektrifierad enkelspårig linje. Foto: Creative Commons Lic, kredit: Bergy59

Polen förbättrar sin järnvägsinfrastruktur med nya projekt som förbinder Lublin med Łęczna och revitaliserar sträckan mellan Chełm och Włodawa.

Polen tar ett stort steg framåt i utvecklingen av sin järnvägsinfrastruktur med två viktiga projekt som syftar till att förbättra förbindelserna i Lubelskie vojvodskap. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) har tecknat avtal om projektdokumentation för både en ny järnvägsförbindelse mellan Lublin och Łęczna samt för revitaliseringen av sträckan Chełm - Włodawa. Dessa projekt, en del av programmet Kolej Plus, uppgår till ett sammanlagt värde på cirka 1,2 miljarder PLN (280 miljoner euro), och förväntas stärka regionens infrastruktur samt erbjuda snabbare och effektivare transportalternativ för både person- och godstransporter.

Förbättrad tillgänglighet och nya möjligheter

Projektet innebär att invånarna i Łęczna kommer att kunna nå Lublin, regionens huvudstad, på omkring 40 minuter. Den nya förbindelsen innefattar också en sträcka från Łęczna till kolgruvan Bogdanka, vilket förbättrar möjligheterna för godstransport. Totalt byggs 25 kilometer enkelspårig, elektrifierad bana med planer på att tågen ska stanna vid 12 nya och tillgängliga stationer och hållplatser. Detta projekt har en beräknad kostnad på cirka 736 miljoner PLN (170 miljoner euro), med 9,5 miljoner PLN (2,2 miljoner euro) avsatta för planeringsdokumentation.

Återupplivning av historisk linje

Samtidigt kommer den revitaliserade sträckan mellan Chełm och Włodawa att moderniseras och göra järnvägstrafiken mer tillgänglig i Włodawa. Denna investering, värd över 500 miljoner PLN (115 miljoner euro), omfattar renovering av cirka 41 kilometer av järnvägslinje nr 81 samt bygget av en ny, cirka 10 kilometer lång, icke-elektrifierad enkelspårig linje. Denna utveckling möjliggör återupptagandet av regelbunden persontrafik och förväntas minska restiden mellan Włodawa och Chełm till cirka 53 minuter.

Förväntningar och framtidsutsikter

Båda planeringsdokumenten förväntas vara färdigställda till det första kvartalet 2027. Dessa projekt, som är en del av Lubelskie vojvodskaps bredare satsning inom ramen för Kolej Plus-programmet, speglar regionens ambition att förbättra livskvaliteten för dess invånare och öka attraktionskraften för många områden genom förbättrad tillgänglighet till det miljövänligaste offentliga transportmedlet - tåget. Med ett totalt värde på cirka 13,2 miljarder PLN (3,1 miljarder euro), varav 11,2 miljarder PLN (2,6 miljarder euro) kommer från statsbudgeten, bidrar Kolej Plus-programmet till att minska transportrelaterad exkludering och främjar en mer hållbar framtid för Polens transportnät.

Källa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK)