Upplands Väsby stöder expressbussinitiativ

På bilden passerar en SL-buss vid Järnvägsparken och stationsområdet i Väsby. Foto: Ann-Sofie Crona, Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun stöder initiativet att etablera en regional expressbusslinje som sträcker sig mellan Upplands Väsby, Vallentuna och Arninge i Täby kommun. Syftet är att minska trafikbelastningen på vägnätet i området och förkorta restiden för pendlande arbetstagare.

– Pendlingsmöjligheterna behöver utvecklas i hela regionen. Regionala linjer ska vara snabba, ha hög kapacitet och vara ett attraktivt alternativ för att resa i regionen. Även om målet är långt bort är jag tacksam att vi har tagit detta viktiga steg, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman.

Godkännandet av avsiktsförklaringen av kommunstyrelsen markerar starten på ett flerårigt samarbete för att förbättra trafikförhållandena för arbetspendlare och resenärer i Upplands Väsby kommun och regionen. En utredning om en regional expressbusslinje i tvärgående riktning har varit en del av kommunens långsiktiga planering under flera år.

Avsiktsförklaringen från kommunen är en del av det större projektet som trafikförvaltningen i Region Stockholm driver tillsammans med Trafikverket för expressbussar 2030. En av visionerna är att skapa en tvärgående expressbusslinje mellan Upplands Väsby, Vallentuna och Arninge i Täby kommun.

Denna framtida linje förväntas vara en viktig länk i det övergripande nätverket och förkorta restiden mellan Arninge och Arlanda, med byte till tåg i Väsby. Den planeras att skapa kopplingar från Vaxholm, Österåker och Norrtälje till Upplands Väsby.

Avsiktsförklaringen förpliktar kommunen att förbättra vägarnas framkomlighet inom Upplands Väsby. Tillsammans med andra parter finns en plan för att koordinera åtgärder och förverkliga expressbusslinjen före 2030.

Projektet är fortfarande i ett tidigt skede och mer detaljerade kostnadsberäkningar kommer senare. Kommunen har möjlighet att ansöka om statlig medfinansiering för åtgärder på vägnätet, upp till 50 procent.

För att möjliggöra expressbussar med hög turtäthet och pålitlighet krävs anpassningar av vägnätet. Planerade åtgärder i Väsby inkluderar korsningsanpassningar, gatudesign och förbättringar av hållplatser för att möjliggöra expressbussstandard.

Källa: Upplands Väsby kommun