Kungsbacka väljer innovativ metod för Hammargårds reningsverk

Hammargårds reningsverk i Kungsbacka byggs ut. Foto: Kungsbacka kommun

Kungsbacka har beslutat sig för att implementera den avancerade vattenreningsprocessen AGS, aerobt granulärt slam, för att uppgradera Hammargårds reningsverk. En noggrann bedömning av nio olika kriterier, inklusive energieffektivitet, klimatpåverkan och ekonomi, ledde till valet, som enligt projektledaren Joakim Ekberg ansågs vara det mest fördelaktiga alternativet.

Detta beslut gör Kungsbacka till den andra kommunen i Sverige som väljer denna banbrytande metod. Tekniken är inte bara energieffektiv utan tar också upp mindre yta jämfört med andra konventionella metoder.

"Detta markerar en betydelsefull milstolpe för Kungsbackas framtid inom avloppsrening. Vi går nu vidare till planeringsstadiet och förväntar oss att arbetet ska påbörjas under 2025. Vårt mål är att slutföra utbyggnaden senast 2027", säger Joakim Ekberg.

Metoden som används för biologisk avloppsbehandling, innebär att slammet bildar större flockar, kända som granuler, vilket förbättrar dess sedimenteringsegenskaper. Denna process kräver mindre energi för att rena samma mängd vatten jämfört med konventionella reningsmetoder.

Den första AGS-anläggningen i Norden etablerades redan 2018 vid Österröds avloppsreningsverk i Strömstad. Granulerna, som utgörs av bakterier, tillverkas i Nederländerna av företaget Royal Haskoning DHV.

Bakgrund: Utbyggnaden av Hammargårds reningsverk representerar Kungsbackas mest betydande initiativ för hållbar utveckling. Den planerade utbyggnaden innebär både ökad kapacitet och förbättrad rening, en nödvändig anpassning till den växande befolkningen i Kungsbacka. Byggdialog AB är Kungsbackas partner i detta projekt.