Sverige invalt i IMO

Sverige valdes in vid IMO:s generalförsamlings 33:e session. Foto: vidar nordli mathisen/unsplash

Sverige har valts in i rådet till FNs internationella sjöfartsorganisation, IMO. Det innebär att Sverige får större möjligheter att påverka den globala sjöfarten och verka för en säkrare och mer klimatvänlig sjöfart med minskade utsläpp.

– Sjöfarten är avgörande för Sverige. Därför är det viktigt för Sverige att vara med och arbeta för framtidens säkra och fossilfria sjöfart. Som rådsmedlem får Sverige stort inflytande i IMO och möjlighet att påverka. Det svenska medlemskapet i rådet gör oss också till en effektivare värdstat för World Maritime University (WMU) i Malmö, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Sverige valdes in vid IMO:s generalförsamlings 33:e session. Som rådsmedlem kan Sverige också påverka hur IMO styrs, dess budget och strategiska inriktning. 

Källa: Regeringskansliet