100 miljoner kronor ska främja bredbandsutbyggnaden i Västerbotten

Umeå. Foto; dominic bieri/unsplash

Post- och telestyrelsen har tilldelat cirka 100 miljoner kronor i bredbandsstöd för att främja bredbandsutbyggnaden i Västerbotten. Elva kommuner har beviljats medel och ungefär 1 300 byggnader förväntas erbjudas möjligheten till bredbandsanslutning.

– Västerbottens kommuner och bredbandsföreningar fortsätter skapa förutsättningar för att fler ska få en framtidssäker bredbandsanslutning. Västerbotten har tilldelats ca 8 procent av PTS bredbandsstöd och det är ett jättebra tillskott, men stora behov kvarstår för att nå bredbandsmålen, säger Eva-Marie Marklund, regional bredbandskoordinator på Region Västerbotten.

Den nationella bredbandsstrategins mål är:

  • År 2025 ska alla ha tillgång till snabbt bredband och år 2023 tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet. Av de återstående 2 procenten bör 1,9 procent ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025.
  • Alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt befinner sig senast år 2023.

Källa: Region Västerbotten