Railway Metrics & Dynamics utrustar Norrtåg och Real Rail enligt nytt avtal

Upphandlingen – ”Innovationsupphandling – Avseende vidareutveckling, validering och leverans av nya informationstjänster för automatiserad mätning av järnvägsanläggningen” – består av tre etapper där etapp två aktiverades under hösten 2023. Om alla Trafikverkets krav uppfylls under projektets gång är ordervärdet cirka SEK 25 miljoner över en treårsperiod. Foto: neelkamal deka/unsplash

Railway Metrics and Dynamics har ingått samarbetsavtal med Norrtåg och Real Rail inom Trafikverkets innovationsprojekt för att övervaka den svenska järnvägsanläggningen. Projektet är värt upp till cirka SEK 25 miljoner över tre år och innebär att företaget ansvarar för rekrytering och instrumentering av fordonsägare och trafikorganisatörer enligt kontraktet med Trafikverket. Detta kompletterar tidigare avtal med Tåg i Bergslagen och Green Cargo.

– Real Rail och Norrtåg är två viktiga tillägg till mätningen av järnvägsanläggningen eftersom de trafikerar stora delar av järnvägen – Norrtåg i Sveriges fyra nordligaste län och Real Rail hela vägen från Göteborg ända upp till Luleå. Tillsammans med övriga samverkansavtal börjar vi få en riktigt bra täckning av den svenska järnvägen, säger Jan Lindqvist, vd Railway Metrics and Dynamics AB.

– Vi ser det som en självklarhet att vi ska vara med och bidra till att ge Trafikverket bättre möjlighet att övervaka järnvägsanläggningen. Det ligger i vårt och hela branschens intresse att minska störningarna i systemet. Tekniken skapar också möjlighet att övervaka fordonen, det kan vara intressant för oss i framtiden, säger Linus Sedlacek Åkerlind, teknisk chef på Norrtåg.

– Alla tjänar på att ha en fullt fungerande och välunderhållen järnväg. Eftersom vi vill hjälpa hela branschen och förbättra järnvägen valde vi att vara med i projektet. Vår trafik går nämligen regelbundet samma sträckor, över samma platser, vilket gör det möjligt att se hur infrastrukturen på dessa positioner förändras över tid, säger Anton Persson, fordonschef på Real Rail.

Railway Metrics and Dynamics utrustar flera av Norrtågs och Real Rails järnvägsfordon med sina PMU-sensorer, vilka skickar data till Trafikverkets plattform. De analyserar informationen och presenterar avvikelser via sitt Dashboard. Under etapp två av projektet sker ingen direkt ersättning mellan parterna, men Trafikverket uppmuntrar dem att demonstrera systemfördelar som kan leda till framtida kompensation genom ett separat avtal.

– Våra sensorer mäter samverkan mellan järnvägsfordon och infrastruktur. Alltså genereras även information om fordonens tillstånd, vilket Norrtåg och Real Rail kan använda för att säkerställa ett optimerat fordonsunderhåll, säger Jan Lindqvist.