Positiva nyheter för tågresenär över Öresund

Sträckor som tidigare ofta skapade flaskhalsar ger nu tågen utrymme att mötas och fordon med olika hastighet kan köra i bredd. Det medför bland annat att restiden mellan Malmö och Lund förkortas med upp till 5 minuter. Foto: Apelöga/Öresundståg

Från och med tidtabellsskiftet i december blir resorna med Öresundstågen mellan Danmark och södra Sverige både snabbare. Restiderna förkortas på flera sträckor och fler avgångar läggs till i schemat. Samtidigt har samtliga Öresundståg genomgått upprustning och ytterligare 10 tåg förstärker nu fordonsflottan för att förbättra tågresandet.

Under senhösten 2023 avslutades utbyggnaden av fyrspåret Malmö-Lund och dubbelspåret Helsingborg-Ängelholm. De ombyggda stationerna Burlöv, Åkarp, Hjärup och den nya stationen Klostergården invigdes mellan Malmö och Lund.

Öresundståg stannar tillfälligt på Åsa station på helger under 2024 på grund av pågående infrastrukturarbete på Västkustbanan. Restiden förbättras på flera sträckor, exempelvis förkortas tiden mellan Malmö och Lund med upp till 5 minuter.

Från och med 2023 ökar antalet tåg från tre till fyra i timmen under rusningstider mellan Helsingborg-Malmö, vilket ger en förbättrad och tätare trafik till Köpenhamn.

Ytterligare tio tåg från Danmark förstärker Öresundstågsflottan, totalt finns nu 111 tåg för att minska risken för inställda eller korta tåg på grund av brist.

Samtliga Öresundståg har genomgått omfattande uppgraderingar de senaste åren, inklusive nya stolar, belysning, eluttag, golvmattor, toaletter, rengöring, bagageställ och målning. Under 2024 fortsätter förbättringarna med uppdateringar av lokförarstolar och investeringar i underhåll för att höja standarden och hållbarheten på tågen.