Stort intresse i Tenhult och Vaggeryd på möten angående Alternativ Väst

Nu fortsätter arbetet med lokaliseringsutredningen, som så småningom kommer att leda fram till en färdig järnvägsplan, som exakt visar var järnvägen ska byggas. Foto: Trafikverekt

I början av november höll Trafikverket informationsmöten angående den nya järnvägen mellan Byarum och Tenhult, och engagemanget var påtagligt. Mötet i både Tenhult och Vaggeryd lockade nästan fullsatta lokaler.

Över 200 personer deltog och ställde frågor samt framförde synpunkter om planeringen för den kommande järnvägen. Projektledningen arbetade aktivt för att besvara så många frågor som möjligt och klargöra osäkerheter.

– Vi är tacksamma för att så många tog sig tid att besöka våra möten och för alla inspel vi fått till oss. I projektledningen vill vi prioritera dialogen med vår omvärld och därför är de här mötena viktiga för oss, säger Carina Junefelt projektchef på Trafikverket.

Trafikverket valde Alternativ Väst den 25 oktober som sin rekommenderade lokalisering för ett projekt. Två veckor senare höll man informationsmöten i Tenhult och Vaggeryd för att förklara valet, presentera de studerade alternativen samt förklara beslutet bakom rekommendationen. Projektledningen delgav även kommande steg i lokaliseringsutredningen.

Under mötena erbjöds fastighetsägare möjligheten att boka enskilda genomgångar med projektledningen under de kommande veckorna.

– När Trafikverket nu gjort sitt ställningstagande och de fyra alternativen istället har blivit till ett, så är det några som kan andas ut, och några som blir mer direkt drabbade. De är extra viktiga för oss och de vill vi nu prioritera, säger Matilda Virefjäll, projektledare.

Arbetet med lokaliseringen fortsätter för att skapa en färdig järnvägsplan som exakt anger byggplatsen. Viktiga frågor inkluderar järnvägens utformning, bro- och vägprojektering, bullerhantering, landskapsanpassning, arkeologiska studier och kostnadsoptimering. Särskilt fokus ligger på att minimera påverkan på jordbruksmark.

Trafikverket kommer att fortsätta arbeta med planen under kommande år. Planen är att hålla nya samråd om utformningen av järnvägen år 2025 eller 2026. Enligt planerna förväntas byggstarten ske 2030 med tågtrafik på den nya järnvägen från 2033.K

älla: Trafikverket