Arlandas försämrade tillgänglighet hotar Sveriges turism visar studie

Sämre tillgänglighet till Stockholm Arlanda från utlandet – hotar utveckling och intäkter från turism i hela landet Foto: niklas jonasson/unsplash

En ny studie visar att flyglinjer till Arlanda minskat med 25 procent mellan 2018 och 2023. Visit Swedens VD, Susanne Anderson, bekräftar att tillgängligheten försämrats och att Arlanda nu har drabbats hårt.

En analys av Copenhagen Economics i samarbete med SEO Economic Research för Visit Sweden, Region Stockholm och Swedavia jämför Arlandas tillgänglighet med andra europeiska destinationer. Endast Oslo, Hamburg och Helsingfors har lägre tillgänglighet 2023.

– Vi har haft på känn att möjligheterna försämrats för turister att resa till Sverige med flyg och nu har vi svart på vitt att tillgängligheten till Sveriges viktigaste flygplats Arlanda försämrats kraftigt sedan innan pandemin, säger Visit Swedens vd Susanne Anderson.

Både inrikes- och utrikesflygtillgängligheten har minskat, med -32 procent för inrikesflyg och -24 procent för utrikesflyg. Utrikes minskningar är mest påtagliga från Asien (-54 procent) och Norden (-25 procent) mellan 2018 och 2023.

Arlanda står för 94 procent av den totala tillgängligheten till Stockholmsregionen 2023. Bromma flygplats svarar för 2 procent av utlands-tillgängligheten och 35 procent av inrikesflygtillgängligheten.