Järnvägsbeslutet är en milstolpe för hela Bodens utveckling

Drönarvy 17 februari 2022. Foto: Bodens kommun

På ett möte i Kommunstyrelsens arbetsutskott togs ett viktigt beslut gällande utvecklingen av järnvägsinfrastrukturen till Boden Industrial Park. Beslutet innebär att företaget Polar Structure tilldelas koncessionen och därmed uppdraget att bygga järnvägsspår till Boden Industrial Park. Företaget har sedan tidigare erfarenhet av större infrastrukturprojekt och utveckling av industriområden. Företaget kommer i sin tur att samverka med en huvudentreprenör för att realisera projektet.

I början av oktober höll kommunstyrelsens arbetsutskott ett extrainsatt möte för att diskutera järnvägen som ska ansluta stambanan med Boden Industrial Park. Beslutet blev att teckna ett avtal med Polar Structure som får uppdraget att bygga järnvägen till området. 

Beslutet innebär ytterligare en milstolpe i Bodens gröna samhällsomställning och nya möjligheter i utvecklingen av området.

Nästa steg i processen blir bildandet av att ett gemensamt bolag, Boden Järnväg AB, där Bodens kommun kommer att äga 9 procent och Polar Structure resterande 91 procent av aktiekapitalet. En konstruktion som erbjuder Bodens kommun inflytande och även kan säkerställa bolagets fortsatta ägande.

Parallellt med järnvägsbygget kommer även uppförandet av vägar och broar för att tillgodose en säker och planskild lösning för gång- och cykeltrafik.

– Dagens beslut är en enorm milstolpe för hela Bodens utveckling. Nu har vi en lösning klar för bygge och drift av järnvägen till Boden Industrial Park. Och bäst av allt är att det är en fantastisk uppgörelse som kommer att kosta noll kronor av bodensarnas skattemedel. Det här är en riktigt, riktigt bra dag och jag vill särskilt lyfta fram våra tjänstepersoner som har gjort den här lösningen kring järnvägen möjligt tillsammans med Polar Structure, säger Claes Nordmark, kommunalråd Boden.

– Den nyindustrialisering vi ser uppe i norr, inte minst i Boden är imponerande och viktig för Sverige. För att möjliggöra fortsatt utveckling och säkra ekonomisk tillväxt, inte bara i Boden utan på många andra platser i Sverige, krävs uppgradering av kritisk infrastruktur, såsom järnväg. Vi är därför mycket glada att kunna vara med och bidra till utvecklingen av Boden genom en utbyggnad av järnvägen till Boden Industrial Park, säger Tobias Emanuelsson, Vd Polar Structure

– Beslutet utgör en hörnsten i vår pågående samhällsomställning. Det känns oerhört tillfredställande att vi som en mindre kommun lyckas möjliggöra en så pass komplex och omfattande infrastruktursatsning. Detta sker genom ett intensivt, målmedvetet och marknadsorienterat arbete av drivna medarbetare där vi nu ser fram emot en fortsatt spännande tillväxtresa tillsammans med Polar Structure, säger Mats Berg, näringslivschef.

Källa: Bodens kommun