Färre omkomna på svensk järnväg under 2022

Transportstyrelsens rapport om järnvägens säkerhet under 2022 lämnas nu över till regeringen och Europeiska järnvägsbyrån. Foto: Adobe Stock Adobe Stock

Under 2022 minskade antalet omkomna på svensk järnväg, det trots att trafikmängden ökade mellan 2021 och 2022.

– Vi ser att det under de senaste 20 år har skett en långsam men kontinuerlig förbättring av säkerheten för de flesta riskgrupper, säger Gisela Liss, utredare vid Transportstyrelsen.

2022 avled 8 person i olyckor och 8 skadades allvarligt, jämfört med 2021 då 14 personer avled och 4 skadades allvarligt. Inga olyckor där passagerare omkom har rapporterats in under 2022. Det framkommer i Transportstyrelsen nya rapport av den svenska järnvägssäkerheten.

Den vanligaste dödsorsaken på järnvägen är fortfarande självmord. Under förra året ökade antalet självmord i hela riket. På järnvägen minskade däremot antalet från 82 personer 2021 till 60 personer 2022. Transportstyrelsens uppfattning är att aktörer på svensk järnväg tar suicidproblematiken på stort allvar och arbetar med preventiva åtgärder, såsom stängsling och kameraövervakning.

Stora olycksrisker på jobbet

Under förra året omkom en person och en skadades allvarligt på jobbet. Det gör att Sverige inte levde upp till det europiska säkerhetsmålet för anställda under 2022.

– Olycksriskerna för anställda är fortsatt stora. Det är därför viktigt att järnvägsaktörerna fortsätter kompetensutveckla och stärka ett högt säkerhetstänk hos anställda och underentreprenörer, säger Gisela Liss.

Transportstyrelsens rapport om järnvägens säkerhet under 2022 bygger på uppgifter från infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag samt Transportstyrelsens egen tillsynsverksamhet. Rapporten överlämnas nu till regeringen och Europeiska järnvägsbyrån, ERA.

Källa: Transportstyrelsen