Två nya förbigångsspår utanför Högsjö

För att fler person- och godståg ska kunna trafikera sträckan ska två nya förbigångsspår utanför Högsjö byggas. Foto: Trafikverket

Trafikverket bygger två nya förbigångsspår utanför Högsjö. Förbigångsspåren ger plats för fler tåg på järnvägen. Därmed kan fler resenärer färdas på sträckan och mer gods kan transporteras. Järnvägsplan är inskickad till Planprövning för fastställelse. Upphandling av konsult för att ta fram bygghandling pågår.

Högsjö Västra, förbigångsspår, är ett järnvägsprojekt på sträckan mellan Gnesta och Hallsberg. Det är en knappt 14 mil lång sträcka med dubbelspår. Sträckan har i dag stora kapacitetsproblem, eftersom det sedan länge har saknats möjlighet att möta marknadens efterfrågan på fler tåg. Det har resulterat i att Trafikverket inte har kunnat köra person- och godståg i önskad omfattning. Detta har också medfört att långsammare tåg ofta behöver invänta en tidslucka så att de snabbare tågen bakom inte hindras.

Nu ska två nya förbigångsspår byggas utanför Högsjö, totalt 2 200 meter spår, mark, spår, el, tele och signal. Dessutom ska det byggas anslutningsvägar på vardera sidan för att göra det möjligt att bygga och underhålla de två förbigångsspåren.

Med de två nya förbigångsspåren kan långsammare tåg köra åt sidan och släppa förbi snabbare tåg. Detta medför att tidsluckan för långsammare tåg blir mindre.

Källa: Trafikverket