Ny laddstation i Karlskoga

Bygget finansieras av bidrag från Energimyndighetens satsning Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter. Foto: Karlskoga Energi & Miljö

Nu kan tunga fordon för godstransporter ladda el på en ny anläggning intill Mosseruds återvinningscentral i Karlskoga. I och med placeringen vid E18 blir det en viktig pusselbit i den regionala infrastrukturen för publika laddstationer med el.

Laddinfrastrukturen för tung trafik ligger långt efter det väntade behovet samtidigt som fordonstillverkarna lanserar allt fler eldrivna lastbilsmodeller. För att möta behovet byggdes laddstationen av Karlskoga Energi & Miljö bredvid den nuvarande tankstationen för biogas intill Mosseruds återvinningscentral.

Spaden sattes i marken hösten 2022 och nu står allt klart.