Tågen går mellan Almedal och Borås igen

Utbyte av kontaktledningsfundament-/stolpar. Foto: Trafikverket

Kontaktledningsstolparna på sträckan mellan Almedal och Borås i Västra Götaland är nu bytta. Arbetet utfördes för att få en stabilare, robustare och mer tillförlitlig järnvägsanläggning.

I Trafikverkets projekt byttes cirka trehundra kontaktledningsstolpar och fundament med mål att förhindra stopp i trafiken. Genom åtgärden blir anläggningen stabilare och mer tillförlitlig. Under tiden 19 juni–21 augusti 2023 var sträckan Almedal–Borås avstängd för trafik. Trafiken går nu planenligt igen men vissa efterarbeten pågår till slutet av november 2023.

Källa: Trafikverket