Elektrifiering av järnväg mellan Morastrand och Lomsmyren

Arbete pågår med att ta fram en järnvägsplan för att kunna genomföra projektet. Foto: Trafikverket

Timmertransporterna på järnväg mellan terminalen i Lomsmyren och vidare ut på Dalabanan är en viktig transportnod i norra Dalarna och idag upplevs en kapacitetsbrist på Mora bangård. Efter elektriferingen kan tågen köras med hjälp av ellok från Lomsmyrens timmerterminal och vidare ut på Dalabanan, vilket minskar tiden för växling och ger minskad miljöpåverkan.

Projektet innebär att elektrifiering av järnvägsspåren ska ske mellan Mora Strand och Lomsmyren. Sträckan är drygt tre kilometer lång och sträcker sig genom Mora tätort. 
Kapacitetsbristen beror bland annat på att banorna i området förutom Dalabanan inte är elektrifierade. Därför krävs byte av lok till diesellok på Mora bangård för genomgående transporter. Elektrifiering av sträckan gör det möjligt att använda ellok och att lokbyte inte behöver ske på Mora bangård. En positiv effekt är också att transporttiderna förkortas och att kostnader sänks för tågoperatörer och transportköpare.

Arbete pågår med att ta fram en järnvägsplan för att kunna genomföra projektet. Byggstart blir tidigast 2024 och slutet på projektet planeras till 2025.

Källa: Trafikverket