Rättegång om järnvägens kopparstöld

Trafikverket har de senaste åren arbetat aktivt för att förhindra stölder och sabotage längs de svenska järnvägarna. Dels DNA-märkning på koppar och dels så byts koppar ut till aluminium som är mindre stöldbegärligt. Foto: ricardo resende/unsplash

Kopparstölder på järnvägen leder till mycket stora konsekvenser. Förutom att det är livsfarligt för de som utför stölden så slås hela järnvägssystemet ut och får stora konsekvenser för resenärer, godstransporter och för tågföretagen.

Nyligen inleddes rättegång mot fyra personer som misstänks vara inblandade i en kopparstöld i juli på en järnvägssträcka på mellan två och tre kilometer mellan Säter och Gustafs i Dalarna.

Det är inte första gången som tjuvar klipper av jordkablar som är av koppar och stjäl dem. När det sker bryts elen och tågen stannar. Kopparstölder i landets järnvägsanläggning orsakar varje år stora samhällskostnader och påverkar tågens punktlighet negativt.

– Det känns bra att det här problemet med kopparstölder nu har gått så långt som till ett åtal. Förhoppningen är att det ska avskräcka och skapa förståelse för att det är livsfarligt. Brottet kan leda till fängelsestraff och stora ekonomiska ersättningar för skadad egendom och till drabbade resenärer och godstransportörer med flera när det blir tågstopp, säger Tomas Andersson på Trafikverket, som är nationell samordnare mot kopparstölder.
 

Livsfarligt

Tjuvarna som stjäl koppar på det här sättet tar stora risker. Allt längs spåren är jordat för att inte tåg och spår ska bli strömförande. Det har hänt att tjuvar har dött när de gjort det.

– Det är rent ut sagt livsfarligt. Klipper man av jordkablarna så kan hela anläggningen bli strömförande. Vi har haft flera incidenter med allvarliga skador. Jag tror inte de som stjäl kopparn förstår hur farligt det är, säger Tomas Andersson.

DNA- märkning och aluminium minskar stölderna
Trafikverket har de senaste åren arbetat aktivt för att förhindra stölder och sabotage längs de svenska järnvägarna. Dels DNA-märkning på koppar och dels så byts koppar ut till aluminium som är mindre stöldbegärligt. Utöver det så bevakas många platser längs järnvägen med kameror eller väktare.

– DNA-märkningen gör att Trafikverket, Polisen och Tullverket enkelt kan kontrollera en last med kopparskrot, säger Tomas Andersson.
– När vi rustar upp en järnvägssträcka eller bygger nytt spår så ersätter vi koppar med aluminium.

Trafikverket uppmanar också allmänheten att vara extra ögon och larma polis, men inte ingripa, när de ser något misstänksamt vid järnvägsanläggningen.

Källa: Trafikverket