SL lägger ner och glesar ut flera busslinjer

Några busslinjer läggs ned, medan andra får utglesad tidtabell. Foto: Stina Wickenberg

Ökade kostnader, minskat resande och minskade biljettintäkter innebär att delar av SL-trafiken reduceras. Vid tidtabellsskiftet i december kommer några busslinjer att läggas ned, medan andra får utglesad tidtabell. För större delen av trafiken handlar det om mindre anpassningar, och vissa linjer och trafikslag berörs inte alls.

Under våren 2023 skickade trafikförvaltningen ut en bruttolista med förslag på trafikförändringar inför 2024. Efter kommunernas remissvar har beslut nu tagits om grunderna för trafikeringen 2024 och beställningar har lämnats till trafikutövarna.

– Att tvingas till neddragningar är inget roligt beslut att ta, men som förutsättningarna ser ut är det tyvärr nödvändigt, säger David Lagneholm, chef för trafikförvaltningen och VD för AB SL. Trots ett radikalt minskat resande körde vi full trafik genom hela pandemin vilket inneburit att vår ekonomi varit i obalans sedan 2020.

Efter pandemin har nya resvanor och mönster hos resenärerna stabiliserat sig på en nivå som ligger 20 procent lägre än 2019. Till stor del beror detta på att väldigt många stockholmare fortsätter att arbeta på distans.

Biljettintäkterna minskade kraftigt till följd av pandemin och jämfört med 2019 har de bara ökat med 3 procent fram till 2023. Samtidigt har trafikkostnaderna under samma period ökat med 14 procent, framförallt kopplat till högre indexkostnader genom högre priser på bränsle på världsmarknaden.

– Rysslands krig mot Ukraina har ytterligare bidragit till stora störningar i de globala försörjningskedjorna vilket lett till kraftiga prisstegringar på olika varor som är viktiga för investeringar i och driften av kollektivtrafiken, säger David Lagneholm.

Trafikförändringarna i korthet:

  • Turtätheten justeras för viss spårtrafik
  • Viss parallellgående busstrafik dras in
  • Avgångar och linjesträckning anpassas till förändrade resmönster och beläggning i busstrafiken
  • Landsbygdstrafiken och pendelbåtstrafik berörs inte

– Vi är inte helt klara med planeringen för 2024, säger David Lagneholm. Vi har ännu inte fastställt pendeltågstrafiken och vi kan behöva göra ytterligare översyner inom några av bussavtalen. Till exempel är vi ännu inte klara med busstrafiken i innerstaden och Lidingö.