Vossloh ökar omfattningen av höghastighetsslipning för DB Netz AG till minst 13 000 kilometer

Genom bland annat HSG-teknik kommer DB Netz AG att ytterligare öka tillförlitligheten i den statliga tyska myndighetens nätverk. Bild: Vossloh AG

Vossloh och Deutsche Bahn AG:s järnvägsinfrastrukturföretag, DB Netz AG, fortsätter sitt samarbete inom området förebyggande järnvägsunderhåll med HSG-tekniken (High Speed ​​​​Grinding) utvecklad av Vossloh.

Efter det framgångsrika samarbetet under innevarande år har omfattningen av höghastighetsslipning för 2024 nu utökats med 1 000 kilometer till minst 13 000 kilometer.

Samling av viktiga data

Fokus i arbetet kommer återigen att ligga på de mest använda linjeförbindelserna i det tyska järnvägsnätet, det så kallade högpresterande nätet. Utöver själva slipprestandan har DB Netz AG återigen beställt användningen av omfattande digital mät- och analysteknik.

Under överfarten samlas viktiga statusdata in och utvärderas i realtid, relevant information kan sedan visualiseras i en webbaserad applikation, inklusive konkreta rekommendationer till åtgärder. Detta skapar underlag för en övergång från deadlinebaserat till tillståndsbaserat underhåll.

Ett viktigt steg

- Vikten av förebyggande och tillståndsbaserat underhåll kan inte överskattas. De är ett viktigt steg mot ökad tillgänglighet på linjerna, vilket i sin tur är en väsentlig förutsättning för att kunna lägga om mer trafik till järnväg och därmed stödja uppnåendet av ambitiösa klimatskyddsmål”, skriver Oliver Schuster, vd för Vossloh AG i ett pressmeddelande.

Den globalt unika slipprocessen för förebyggande underhåll av järnvägsnätet tillåter en arbetshastighet på mer än 80 km/h på huvudjärnvägslinjer. Det innebär att Vossloh-maskinerna till exempel kan "simma med" med godstrafik på natten, vilket gör avstängningar av linjer onödiga.

Kan anpassas individuellt

Slipprogrammet kan anpassas individuellt till respektive spårtillstånd. Som en del av det nuvarande kontraktet genomfördes till exempel ytterligare tvärsnittsoptimeringar på vissa sträckor.

Heike Junge-Latz, styrelseledamot för anläggnings- och underhållsledning på DB Netz AG, kommenterar:

- Vi förväntar oss att volymen av passagerar- och godstrafik kommer att fortsätta att öka under de kommande åren, och vi renoverar ständigt vårt nätverk för att uppnå detta.

Storleken på det tyska högpresterande nätverket kommer nästan tredubblas till över 9 200 kilometer år 2030. Genom bland annat HSG-teknik kommer DB Netz AG att ytterligare öka tillförlitligheten i den statliga tyska myndighetens nätverk.

Källa: Vossloh pressmeddelande