Det första spadtaget i bygget av Göteborgs nya spårväg

Första spadtaget Frihamnen-Lindholmen. På bilden: Catharina Håkansson Bohman, Sverigeförhandlingen; Louise Jeppson, Västra Götalandsregionen; Robert Hammarstrand, exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad

Nyligen togs det första spadtaget i bygget av den nya spårvägen mellan Frihamnen och Lindholmen i Göteborg. Ceremonin ägde rum vid Frihamnsporten, med representanter för projektets finansiärer: Staten, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.

Den nya spårvägen, som är det enskilt största spårvägsprojektet i Göteborg på decennier, kommer att ha tre hållplatser: Frihamnen, Pumpgatan och Lindholmen. Bygget startar alltså nu i sommar och beräknas pågå till årsskiftet 2025/26, då spårvagnarna ska börja trafikera sträckan.

Tre parter bakom projektet
Projektet, som har en budget på ca 700 miljoner kr (i 2020 års penningvärde), delfinansieras av staten via Sverigeförhandlingen. Övriga finansiärer är Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. De som deltog vid ceremonin i Frihamnen och således höll i spadarna, var:

  • Robert Hammarstrand, ordförande i exploateringsnämnden, Göteborgs Stad
  • Louise Jeppsson, ordförande i Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, Västra Götalandsregionen
  • Catharina Håkansson Boman, ordförande i styrelserna som följer upp storstadsavtalen i Stockholmsförhandlingen och Sverigeförhandlingen

Del av en ny innerstadsring
Projekt spårväg och citybuss Frihamnen-Lindholmen är den första etappen i det större projektet Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen, som kommer att ge nya och snabbare resmöjligheter i Göteborg och utgöra del av en ny innerstadsring för kollektivtrafiken. Därigenom avlastas trafiken i de centrala delarna, den växande staden knyts ihop bättre över Göta älv och det hållbara resandet i Göteborg främjas.

bild
Pumpgatan. Bild: Göteborgs Stad 

Del av en ny innerstadsring
Projekt spårväg och citybuss Frihamnen-Lindholmen är den första etappen i det större projektet Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen, som kommer att ge nya och snabbare resmöjligheter i Göteborg och utgöra del av en ny innerstadsring för kollektivtrafiken. Därigenom avlastas trafiken i de centrala delarna, den växande staden knyts ihop bättre över Göta älv och vi främjar det hållbara resandet i Göteborg.

bild
Delsträckor 2-3 i Frihamnen. Bild: Göteborgs Stad

Källa: Göteborgs Stad