Södra stambanan Norrköping-Hässleholm stängs av

Foto: Trafikverket

Från den 12 juni till tidig morgon klockan 05.00 den 19 juni kommer Trafikverket att stänga av Södra stambanan mellan Norrköping och Hässleholm, en sträcka på cirka 35 mil. Skälet är en nödvändig kraftsamling för att rusta upp och modernisera en av de mest trafikerade järnvägssträckorna i Sverige.

Det är ett stort antal arbeten av olika karaktär som samordnats för att kunna genomföras under vad som kommer bli en ovanligt intensiv banarbetsvecka på två banor i södra Sverige. Det handlar om Södra stambanan, delen mellan Norrköping och Hässleholm, och Kust till kust-banan, mellan Värnamo och Växjö. Det handlar exempelvis om att byta ut växlar och spår, att modernisera ställverk och rusta kontaktledningar samt att uppgradera kommunikationsutrustning i ett 50-tal teknikhus.

Arbeten på södra stambanan 12–19 juni
Norrköping - Linköping: Spårbyte (Södra stambanan)
Kimstad: Byte av växlar som nått teknisk livslängd. Inkoppling av den sista kontaktledningssektionen för att elektrifiera sträckan Kimstad – Skärblacka. (Södra stambanan och stråket Kimstad – Finspång).
Norsholm: Byte av kontaktskena (kontaktledning) på Norsholms-bron. (Södra stambanan).
Norsholm: Upprustning av vägbro (Södra stambanan).
Mjölby: Plattformsarbete och LTS-arbeten (Södra stambanan).
Mantorp: Ställverket i Mantorp byts ut och uppgraderas (Södra stambanan).
Nässjö: Ställverket i Nässjö byts ut och uppgrades (Södra stambanan).
Värnamo: Växel- och ställverksarbeten (Kust till kust-banan).
Värnamo – Forsheda: Spårbyte (Kust till kust-banan).
Sjöatorp: Rivning av vägbro (Kust till kust-banan).
Alvesta: Ombyggnad på Alvesta bangård och dess anslutning till Södra stambanan. Flytt och byte av 14 växlar, spårbyte mot Gemla samt kontaktlednings- och ställverksanpassningar på Kust till kust-banan.
Älmhult – Nässjö: Omhändertagande av besiktningsanmärkningar och förebyggande underhållsåtgärder (Södra stambanan).
Älmhult – Hässleholm: Kontaktledningsrevision (Södra stambanan).
Uppdatering av ett 50-tal datautrustningar i teknikhus.

– Alla dessa arbeten är viktiga för att skapa förutsättningar för en mer tillförlitlig och punktlig trafik. Södra stambanan har en lång historia och med den trafikutveckling vi sett de senaste decennierna med fler både tyngre och snabbare tåg har slitaget ökat kraftigt säger Jenny Nilsson, projektledare med ansvaret för samordningen av banarbetsveckan på Södra stamban.

Trafikverket rustar, moderniserar och bygger ut järnvägen
Även om upprustningsbehovet är stort är ambitionen att trafiken ska påverkas så lite som möjligt av våra jobb. De flesta arbeten utförs därför på nätter och helger då det går färre tåg. Men ibland räcker inte en natt eller ett veckoslut till, Trafikverket behöver i så fall mer tid för att hinna med allt.

– Vi har full respekt att våra arbeten innebär mer eller mindre jobbiga stopp i människors vardag, och därför har vi försökt samla så många arbeten som möjligt när vi ändå måste stänga av spåren. Även om tågtrafiken på spåren tillfälligt står still kommer det att finnas ersättningstrafik. Information hittar man hos respektive tågbolag som jag vet gör allt de kan för att du som resenär ska kunna få ditt vardagspussel att gå ihop avslutar Jenny.

Källa: Trafikverket