Metacon och Uppvidinge Vätgas inviger vindkraft-driven vätgastankstation

Foto: Metacon

Sveriges första publika vätgastankstation för tankning av både tunga fordon och personbilar med vätgas producerad med el från ett eget vindkraftverk.

På Uppvidinge Vätgas ABs uppdrag, stöttat av Klimatklivet har Metacon byggt en komplett vätgastankstation. Vätgastankstationen är den första i Sverige som får sin vätgas producerad med el från ett närbeläget vindkraftverk och som har integrerad vätgasproduktion för tankning med både 350 och 700 bars tryck (för tunga fordon resp. personbilar). Vid vindkraftverket som drivs av Uppvidinge Vätgas har en elektrolysör med kringutrustning installerats för produktion av grön vätgas. Anläggningen har en kapacitet på 200 kilogram ren vätgas per dygn. Parallellt med uppförandet av elektrolysanläggningen har en tankstation för publik tankning av vätgas anlagts. Hela anläggningen har designats för framtida utbyggnad i takt med förväntade behov av ökad kapacitet.

Metacon och Uppvidinge Vätgas visar med detta att det i praktiken nu är möjligt att ställa om den svenska drivmedelsförsörjningen från importerat fossilt fordonsbränsle till lokalt producerad grön vätgas utan att belasta det svenska elsystemet. Vid fordonsdrift med vätgas är det resulterande utsläppet ren vattenånga och fördelarna för kunderna är mycket stora. Vätgas erbjuder samma tankprincip som bensin och diesel och tankningen går lika snabbt. Samtidigt kan vätgasfordon köras lika långt på en tankning som med bensin eller diesel och precis som med dessa traditionella drivmedel påverkas inte räckvidden av kallt vinterklimat. Med vätgas behöver inga beteenden förändras eller försämringar upplevas av fordonsägarna. Detta är sammantaget egenskaper som gör att vätgas har förutsättning att driva omställningen till en fossilfri och klimatneutral transportsektor på ett effektivt sätt. Följaktligen är hela investeringen i anläggningen ett viktigt steg i kampen att reducera koldioxidutsläppen och stabilisera jordens klimat.

Den officiella invigningen av vätgastankstationen i Älghult sker torsdagen den 31 augusti 2023.