Jätteborren Elektra är drygt halvvägs till målet

Foto: Svenska Kraftnät

Elektra borrar vidare, nu under Lill-Jansskogen där hon nått cirka 6 800 meter. Hon är nu drygt halvvägs till målsnöret som är 13 400 meter borrad tunnel och belägen vid Hammarby Sjöstad på södra sidan av Stockholm.

Det innebär inte att det borras dygnets alla timmar utan att möjligheten finns utifrån de villkor som gäller för buller och stomljud i projektets miljödom då det inte finns närliggande bostäder på den sträcka där borrningen sker just nu. Om några hundra meter övergår den borrningsbara tiden till dag- och kvällstid när Svenska kraftnät går in under de norra delarna av Campus KTH.

Nu pågår arbete vid tre av sex ventilationsschakt. Det pågår byggarbete vid tre av ventilationsschakten men också mycket projektering och planering av de andra. Här följer en kort summering:

Ventilationsschakt Mörby
Här sker ridåinjektering ovanmark i några veckor till och sprängningar av en förbindelsetunnel mellan huvudtunneln och ventilationsschaktet djupt nere under markytan. Förbindelsetunneln blir cirka 35 meter lång och arbetet beräknas ta drygt ett par månader. 

Ventilationsschakt Stocksundet
Arbetet med ridåinjektering, hål som borras i syfte att förstärka och täta berget, har nu avslutats och så även sprängning av den drygt femtio meter långa förbindelsetunneln mellan huvudtunnel och ventilationsschakt. 

Ventilationsschakt Frescati
Samtidigt som det årliga löparloppet Vårruset går av stapeln i närheten av Stockholms Universitet pågår projektering och planering av ett ventilationsschakt i närheten, vid Frescati i utkanten av Lill-Jansskogen. En byggarbetsplats kommer att etableras preliminärt 2023.  

Ventilationsschakt KTH, IVL, Sophiahemmet
På Campus KTH sker arbete inför entreprenörens etablering av en byggarbetsplats för det kommande ventilationsschakt, beläget mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och Sophiahemmet vilket preliminärt kommer att ske 2023. Arbetet med ventilationsschaktet inleds preliminärt 2024. 

Ventilationsschakt Stadsgårdskajen
Fortsatta sprängningar, schaktsänkning, av det ett hundra meter djupa ventilationsschaktet. En gul portalkran används för att ta upp bergmassor ur schaktet efter varje sprängning och även för att lyfta människor och tungt materiel. Vid sprängning kan utrymning av det närmaste området bli aktuellt. 

Ventilationsschakt Skanstull
Projekteringsarbete sker för ventilationsschaktet i Mårtensdal, Hammarby Sjöstad, ett område med ett mycket stort antal aktörer och verksamheter som kräver omfattande, noggrann samordning med samtliga berörda.