Bergslagsbanan får en överlämningsbangård i Frövi

Bergslagsbanan, Frövi, överlämningsbangård och ställverksbyte Foto: Trafikverket

Trafikverket ska bygga en överlämningsbangård och byta ställverket på Bergslagsbanan i Frövi, Örebro län. Målet är att öka kapaciteten, underlätta järnvägstransporter till närliggande industrier och förbättra framkomligheten.

Överlämningsbangården kommer att byggas norr om dagens bangård i Frövi. Bangården kommer att sammansluta med de spår som Lindesbergs kommun ska bygga.

Den nya överlämningsbangården frigör kapacitet på dagens bangård och möjliggör en utbyggnad av industrispår. För att bygga den nya överlämningsbangården behöver nuvarande ställverk i Frövi bytas ut. Trafikverket kommer även att lägga in en ny skyddsväxel på dagens bangård för att snabba upp tågtrafiken upp mot Lindesberg.

Tidsplan

  • Järnvägsplan, 2024–2026
  • Byggstart, 2026
  • Klart, 2028

Källa: Trafikverket