Regeringen vill snabba på tågsatsningar i norr

Fredrik Sandberg/TT: Malmbanan, som sträcker sin mellan Luleå och Narvik i Norge, är tungt belastad av gruvjätten LKAB:s järnmalmtåg. Arkivbild.

Den frågan får vi återkomma till i revideringen av nationell plan, när vi ser helheten, säger infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) till Di.

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att gå igenom projekten i den nationella infrastrukturplanen för att se om det går att skynda på dem, skriver Di. Särskilt fokus ligger på expansionen i norr. Uppdraget ska redovisas senast den 15 september.

Trafikverket ska rådgöra med berörda regioner, kommuner och andra aktörer.

Man ska undersöka vilka möjligheter som finns till medfinansiering och genom förskottering skynda på ett genomförande av de här åtgärderna, säger Andreas Carlson, som under fredagen besöker järnvägskonferensen i Luleå.

Kostnaden för att bygga ut den hårt belastade Malmbanan – som har en nyckelroll för gruv- och stålindustrin – med dubbelspår mellan Boden och Luleå beräknas till 4,5 miljarder kronor, enligt Di. Det är pengar som saknas i den nuvarande planen.

Även byggandet av Norrbotniabanan mellan Luleå och Umeå är en prioritet för infrastrukturministern.