Hängande formställning över bäck i Norrköping

En gammal järnvägsbro från 1970-talet återanvänds delvis när Spectra Mark bygger om den för fordonstrafik. Renoveringen innebär en bro där befintligt stål och ny betong förenas.

Ombyggnaden av bron över Ljura Bäck i Norrköping är ett infrastrukturprojekt som drivs av det Spectra Mark. Där arbetar Mattias Aronsson Leijonqvist som är entreprenadingenjör och Roger Karlsson som förman på betongsektionen. De har båda lång erfarenhet av brobyggnationer och har gemensamt projekterat Ljura Bäcksbron. Slipers och räls har rivits, men de fyra originalstålbalkarna är i gott skick så de åter används till den nya bron bland annat genom nysvetsad dubb, armering och betong.

– Det gäller att gå igenom precis varje detalj innan man börjar praktiskt. Jag och Mattias har ett bra. Mattias och Layher har också arbetat mycket med formställningen och formen. Det är väldigt viktigt att allt blir rätt från början och det har de verkligen fått till bra, förklarar Roger.

bild

Hängande formställning över vatten
Bron är 45 x 4,2 meter, där de mittersta 14 metrarna löper knappt 70 cm över Ljura Bäck. Denna del har fått en formställning av Layher Allround med ett fackverk per halvmeter som fästs i de undre flänsarna på brons I-balkar. Roger har förmonterat både gjutformar och najat armeringskorgar upp till 50 kvadratmeter på annat område som sedan levererats till bron nattetid.

– Utifrån formställningsritningar från Layher tänker jag ut lösningar för att få helheten på plats. Jag har hittills trasslat ihop runt 10 ton armering. Med min långa erfarenhet har jag en massa knep för att få allt rätt och hela tiden tänka på nästa steg. Det här är troligtvis Norrköpings största enmansmonterade broprojekt, så jag är mest nöjd med att allt vi projekterat från formställning till förtillverkad armering blivit så bra, säger Roger.

bild

Läs mer om projektet HÄR!

Säkra ställningar och väderskydd från Layher
Layher tillverkar och utvecklar högkvalitativa och innovativa ställningssystem där säkerhet och effektiva lösningar är i fokus. Layher Allround och Layher TG 60 formställning ger Mer Möjligheter att utföra arbete före, under och efter formkonstruktion - från en säker och godkänd och beräkningsbar arbetsställning. Layher-koncernen satsar stora resurser på att kontinuerligt förbättra och utveckla både produkter och tillverkningsprocesser. Dessutom är teknisk dokumentation, utbildningar och mjukvarustöd viktiga komplement till de typkontrollerade produkterna i stål och aluminium. Ställningsproduktion sker i egna fabriker i södra Tyskland. I Sverige finns tre depåer, i Partille, Upplands Väsby och i Kåge.

Kontakta Layher för mer information.

 TEXT: HANNAH FHAGER               FOTO: LAYHER AB/MAGNUS STRINDBERG