Tullverket stoppade rekordmycket miljöfarligt avfall 2022

Tullverket stoppade under 2022 rekordmycket miljöfarligt avfall. Foto: Tullverket

Tullverket hindrade under förra året drygt 1 043 ton miljöfarligt avfall från att exporteras till länder i Afrika och Asien. Det är en rejäl ökning mot 2021 då 627 ton stoppades och ett nytt rekord. Den tidigare toppnoteringen var på drygt 790 ton och inträffade 2013. Störst ökning skedde i Stockholmsområdet där mängden mer än fördubblades.

När 2022 summeras så ser Tullverket att myndigheten tillsammans med ansvariga länsstyrelser hade 71 ärenden som handlade om olaglig avfallsexport till länder utanför EU. Det är en ökning från året innan då man hade 55 ärenden.

– Vi ser tyvärr att företag och privatpersoner i en allt större omfattning försöker exportera svenskt avfall till utvecklingsländer. Samtidigt är jag nöjd över att vi under 2022 lyckades stoppa så många exporter av farligt avfall, säger Henrik Sjökvist, biträdande chef på Tullverkets kontrollavdelning.

 

bild
Henrik Sjökvist, biträdande chef på Tullverkets kontrollavdelning. Foto: Tullverket

Tuffare EU-regler
EU håller på att förhandla fram en ny förordning gällande gränsöverskridande avfallsexporter. Resultatet väntas bli nya hårdare regler.

Allt tyder på att fler sorters avfall kommer att bli förbjudna. Dessutom väntas fler länder sättas upp på listan dit avfall inte får exporteras. Det kommer också bli tuffare påföljder för de som bryter mot regelverket, säger Martin Johansson, sakkunnig på Tullverket.

En föreslagen förändring är att EU:s anti-bedrägeribyrå, Olaf, får rätt att göra kontroller av avfallsexporter. Då kan deras utredare hjälpa till med att utreda ärenden från medlemsstaterna.

bild
En av sex containrar med sammanlagt 167 ton kylkompressorer på väg till Pakistan som stoppades 22-09-15. Foto: Tullverket / Länsstyrelsen i Stockholm

Få fall leder till åtal
En brist idag är att få fall leder till kännbara rättsliga påföljder. Den vanligaste åtgärden är att det utfärdas ett exportförbud mot sändningar med miljöfarligt avfall. Vid allvarliga fall som leder till dom är påföljden vanligtvis böter.

Avfallet som beläggs med exportförbud återförs nästan alltid till exportören. Vid allvarliga fall kan länsstyrelsen besluta om återvinning. Det finns också fall där exportören snabbt har försökt föra ut samma container med avfall via en annan hamn.

Nya mottagarländer
Tullverkets sammanställning visar att nya mottagarländer har dykt upp. Efter att Kina införde striktare importregler för plastavfall har exporten ökat till andra asiatiska länder. Fyra fall av olaglig plastexport till Indien har avslöjats i Helsingborg och från Göteborg har två exporter av plast till Singapore och Malaysia stoppats.

Tanzania är ett annat nytt mottagarland. Dit har fyra containrar från Stockholm med blandat innehåll stoppats.

Det förekommer också en specialisering bland mottagarländerna. Förenade Arabemiraten och Benin har riktat in sig på bilar och bildelar, Bolivia och Chile på lastbilar och delar till dessa, medan Pakistan är mottagare av kylkompressorer. Till länderna i Västafrika är det som tidigare år en blandning av olika sorters avfall.

Tullverkets stoppade avfallsexporter 2022

bild
Bild: Tullverket

Källa: Tullverket