Ulf Thysell, VD på NSVA lämnar sin post

Efter 12 år har Ulf Thysell, VD på NSVA, beslutat sig för att lämna sin post. Han finns kvar i sin roll tills en efterträdare är på plats. Foto: NSVA

Efter 12 år som VD för NSVA har Ulf Thysell bestämt sig för att det är dags att lämna över stafettpinnen till någon som kan ta resan vidare med ny energi och entusiasm.

Mitt beslut har växt fram under hösten och jag kan inte peka på något enskilt som gjort att jag kommit fram till mitt beslut, men det känns rätt för mig. Jag är övertygad om att det också är nyttigt för NSVA med andra erfarenheter från en ny VD, säger Ulf Thysell.

Styrelsen kommer nu att påbörja rekryteringen av en ny VD, med ambitionen att den ska vara på plats efter sommaren.

Ulf är mycket uppskattad av styrelsen och vi är tacksamma för hans fina insatser för bolaget under många år. Vi ser positivt på att Ulf fortsätter i VD-rollen tills en efterträdare finns på plats, säger Jonas Jacobsson Gjörtler.