Regeringens utredning - krav på digital brevlåda

Foto: Firmbee/Unsplash

Regeringen vill utreda möjligheterna att införa en skyldighet för privatpersoner och företag att ta emot digital post och en skyldighet för myndigheter, kommuner samt regioner att skicka digital post. Regeringen har därför gett postfinansieringsutredningen ett tilläggsdirektiv för att utreda dessa frågor.

– Det är angeläget att offentlig verksamhet följer med i den digitala utvecklingen och arbetar för att digitala försändelser är säkra. En ökad användning av digital post har dessutom stor besparingspotential, och det är därför viktigt att öka användningen, säger civilminister Erik Slottner.

Utredaren ska 

  • utreda förutsättningarna för att införa en skyldighet för statliga myndigheter, kommuner och regioner att skicka säkra elektroniska försändelser till digitala brevlådor,
  • utreda förutsättningarna för att införa en skyldighet för privatpersoner, enskilda näringsidkare och juridiska personer att ansluta sig till en digital brevlåda för att kunna ta emot säkra elektroniska försändelser från myndigheter,
  • utreda hur ett undantag för privatpersoner som inte har förutsättningar att använda en digital brevlåda kan utformas,
  • utreda om det finns behov av ett motsvarande undantag för vissa enskilda näringsidkare och juridiska personer, och hur detta i sådana fall bör utformas, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

– Det här tilläggsdirektivet är viktigt för att undersöka hur digital post ska se ut i framtiden, samt vilka personer som bör undantas från ett krav på digital brevlåda, säger civilminister Erik Slottner.

Utredningen ska redovisa sina förslag senast den 14 juni 2024.

Civilminister Erik Slottner har även tagit emot utredningens delbetänkande rörande finansieringen av den samhällsomfattande posttjänsten.