Netmore påbörjar utbyggnad av LoRaWAN i Frankrike

Smart vattenmätning är en snabbt växande marknad i Frankrike. Foto: engin akyurt/Unsplash

Netmore fortsätter utbyggnaden av det europeiska LoRaWAN-nätet och påbörjar utrullning av infrastruktur i Frankrike. Kommersiell marknadsbearbetning har inletts, med syftet att etablera en rad strategiska samarbeten med partners på den franska marknaden. Utbyggnaden av infrastrukturen kommer att påbörjas under första kvartalet 2023.

”Att vi nu etablerar vår infrastruktur i Frankrike är ett logiskt nästa steg i vår europeiska utrullningsplan. Den franska marknaden erbjuder stor potential när det gäller framtida etablering av smarta mätare, inte minst inom vattensegmentet, och vi är glada över att vår expertis och våra beprövade lösningar inom storskalig IoT-konnektivitet nu lanseras på den franska marknaden", säger Ove Anebygd, VD, Netmore Group

LoRaWAN-täckning on-demand möjliggör storskaliga projekt inom utilitysektorn i hela Frankrike
I samband med lanseringen på den franska marknaden kommer operatören omedelbart att erbjuda täckning on demand för storskaliga projekt som kräver pålitlig uppkoppling. Detta innebär att kunder, partners och andra företag som bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle kan planera långsiktigt för att uppnå en kostnadseffektiv och pålitlig infrastruktur för smarta mätare, som bygger på beprövad teknik väl lämpad för storskaliga projekt inom utilitysektorn.

Företagets nätutbyggnad följer behoven av uppkoppling, vilket skapar förutsättningar för en konkurrenskraftig erbjudandestruktur som tillsammans med beprövad teknik ger förutsättningar för projekt som löper över många år. Denna marknadsetableringsstrategi har visat sig vara mycket framgångsrik i Sverige, Danmark, Storbritannien, Nederländerna och Spanien, där en omfattande täckning har etablerats parallellt med ett växande ekosystem av lösningar, applikationer, sensorer och mätare.

Smart mätning av vatten driver den franska IoT-marknaden
Smart vattenmätning är en snabbt växande marknad i Frankrike. Behovet av förbättrad digitalisering för att uppnå resurseffektivitet ökar, vilket inte minst visade sig under de perioder av svår torka som drabbat landet de senaste åren. Med LoRaWAN-baserade lösningar från företagets ekosystem kan kommuner, kommunala företag, tillverkare av vattenmätare och liknande organisationer öka mätbarheten och få bättre kontroll och bättre insikter om vattenresursen. Lösningarna skapar förutsättningar för förbättrad resurseffektivitet och kommer att gynna både kommuner och medborgare, samtidigt som samhället som helhet kan hantera vattenfrågan på ett mer ansvarsfullt sätt och bidra till en mer hållbar och miljövänlig utveckling. Liknande lösningar som för vatten, t.ex. undermätning och läckagekontroll, erbjuds också för gas, fjärrvärme och el.

Strategiska samarbeten
Operatören utvecklar ett kostnadseffektivt nätverk som sätter partners, kunder och slutanvändare i fokus. Nätverksutbyggnaden sker i nära samarbete med strategiskt utvalda partners, t.ex. plattformsleverantörer, lösningsutvecklare, enhetsutvecklare och fastighetsbolag. Denna flexibla strategi och vårt starka partnernätverk är en viktig del av framgångsreceptet som har resulterat i att våra lösningar används av stora aktörer på allt fler geografiska marknader. Detta har bidragit till att Netmore LoRaWAN nu är det snabbast växande professionella LoRaWAN nätverket i Europa.

Netmore expanderar i hela Europa
De har inlett en stor expansion av LoRaWAN i Europa under 2022 och erbjuder nu LoRaWAN i Sverige, Storbritannien, Irland, Nederländerna, Spanien och Frankrike. Dessutom finns det roamingavtal som ger täckning i Finland och Schweiz. Nätutbyggnaden, i kombination med sin europeiska "coverage guarantee" och "coverage on demand", möjliggör utbyggnad av rikstäckande IoT-projekt i varje land. Operatören och dess huvudägare och infrastrukturinvesterare Polar Structure öppnar också dörrar för storskalig, samhällsnyttig IoT i ytterligare länder i Europa.

Källa: Netmore