Fler Arlandajobb för SVEAB Anläggning

Foto: SVEAB

Anläggningsföretaget SVEAB har erhållit projekt "Bana 1 nytt VA-system".

Uppdraget innebär anläggning av ett nytt dagvattensystem längs bana 1 på Arlanda. Bana 1 är Stockholm Arlanda Airports huvudrullbana med en längd på 3 300 meter och arbetet innefattar bland annat ca 50 000 kvadratmeter schakt och 10 000 meter ledningar.

Merparten av arbetet kommer att utföras under flygstopp mellan 28 juni och 17 september.

Källa: SVEAB