Superfiberkabel från Berlin till Haparanda ska attrahera fler globala techbolag till Sverige

Fiberkabeln nådde svensk mark i september 2022.

Sverige har en unik kombination av förutsättningar som gör oss till ett attraktivt etableringsland för några av världens största tech-bolag: ett kallt klimat, stora ytor, god tillgång till grön energi, ett stabilt geopolitiskt läge och en tillförlitlig digital infrastruktur. Nu pågår arbetet med att etablera en 256 mil lång digital motorväg med en projektbudget på 500 miljoner kronor.  Syftet är att stärka upp den digitala infrastrukturen och göra den än mer attraktiv för globala techbolag.

TEXT: ANNIKA WIHLBORG, BILD GLOBALCONNECT

Digitala motorvägar är avgörande för att kunna transportera stora mängder data in  och ut genom hela Sverige, och ut till Euro-pa och resten av världen. 

De är också en förutsättning för att attrahera fler globala techföretag till Sverige. Den nya superkabeln, som just nu dras från Berlin till Haparanda, får en överföringshastighet på 3052 terabit per sekund. Det är en överföringskapacitet som motsvarar den nuvarande internet-trafiken i hela Norden. GlobalCon-nect Group, norra Europas ledande leverantör av digital infrastruktur och datakommunikation, står för investeringen. 

– Den nya digitala E4:an kommer att gå från Berlin via Bornholm, Öland, Gotland, Stockholm och vidare via Luleå upp till Haparanda. Det här är den enskilt största digitala infra-struktursatsningen i Sverige på tio år och innebär att Sverige kommer att kunna fortsätta locka till sig de globala techjättarna, säger Regina Donato Dahlström, vd för Global-Connect Sverige.

bild
Regina Donato Dahlström, vd för GlobalConnect Sverige.

Arbetet med superfiberkabeln inleddes hösten 2021 och den sista etappen beräknas kunna färdigställas kring årsskiftet 2022/2023. Ungefär en fjärdedel av ledningssträckan, 62 mil, är till havs där fiberkabeln viktas på botten. I september 2022 nådde kabelprojektet en viktig milstolpe då den anlände till svensk mark. Med hjälp av styrd borrning har man nu fått på plats det rör som sjöfiberkabeln ska ligga i. Landfästet borrades ner i marken vid Borrby strandbad utanför Simrishamn. Under hösten kommer även sjökabel dras mellan Malmö och Köpenhamn och från Sassnitz till Bornholm. Underentreprenör är Baltic Offshore, som är specialiserade på marinbaserad kabelläggning. 

bild

Schaktfri teknik och styrd borrning

En av de aktörer som arbetar med utrullningen av fiberkabeln är Styrud, som använde sig av styrd borrning i samband med att kabeln skulle förankras vid Borrby strand-bad. Vid landfästen krävs särskild hänsyn till den omgivande miljön. Styrud valde schaktfri teknik och styrd borrning eftersom det är den teknik som ger minst inverkan på andområdet. Styrd borrning är även det mest kostnadseffektiva sättet att ta sig ner till det djup som krävs. I projektet med superfiberka-beln används styrd borrning även 
i sammanhang där entreprenören korsar ytor eller områden som inte kan nås med andra metoder, exem-pelvis vägar, järnvägar eller historiskt och kulturellt skyddade områden.

Även andra schaktfria metoder används i projektet, exempelvis microtrenching och plöjning. 

På sträckan norr om Stockholm bygger GlobalConnect tretton nya förstärkningsstationer för att kunna skicka vidare datatrafiken i kabeln. Stationerna blir också nya påfarter till motorvägen, vilket möjliggör för större företag i dessa regioner att kunna ta sig såväl norrut men även ner mot kontinenten.