Påfart i Ånäsmotet, Göteborg stängs under lång period

Trafiken under den här perioden påverkar samtliga trafikslag. Foto: Trafik Göteborg

Från den 1 februari stängs påfarten från Ånäsmotet till E20 mot Stockholm. Samtidigt stängs gång- och cykelbanan längs med E20. Bilister får räkna med köer.

Olskroken planskildhet ska ersätta det befintliga bullerskyddet längs E20 mellan Ånäsmotet och Munkebäcksmotet med en ny och högre skärm. Detta beror på att Trafikverket höjer kraven på bullerskydd i området när Olskroken planskildhet byggs.

Lång omväg
Arbetet pågår mellan den 1 februari och 22 december och under den här perioden påverkas samtliga trafikslag.

När det gäller bil- och busstrafiken stängs påfarten från Ånäsmotet till E20 mot Stockholm. Biltrafiken leds om via Byfogdegatan, von Utfallsgatan och Munkebäcksmotet. Bilister får räkna med köer, då det blir en lång omväg och ökad trafik på mindre gator och i den redan hårt belastade Munkebäcksmotet.

Busslinjerna 513 och 515 som trafikerar påfarten i Ånäsmotet får ändrade körvägar och hållplatsen Gustavsplatsen dras in. Därför kan resan ta längre tid än vanligt – resenärer uppmanas att alltid söka sin resa i appen Västtrafik To Go.

Enligt projektet måste påfarten stängas för att det inte går att väva in trafiken från påfarten med trafiken från E20 på grund av trafiksäkerhet i arbetsområdet. Påfarten kommer att användas för intransporter till arbetsområdet.

Gång- och cykelbana stängs
Under samma period stängs också gång- och cykelbanan längs E20 mellan Ånäsmotet och Munkebäcksmotet och cykeltrafiken leds om via Härlanda. Detta innebär en omväg, men enligt projektet är det den säkraste omledningen som dessutom har bra standard.

Källa: Trafik Göteborg