Skånetrafiken höjer biljettpriser och ersättningar

Foto: Skånetrafiken

Från den 1 februari justeras Skånetrafikens biljettpriser efter beslut i Kollektivtrafiknämnden. Samtidigt höjs ersättningen vid förseningar med 50 procent för resenärer med 30-dagarsbiljett.

Skånetrafiken finansieras genom skattemedel och biljettintäkter. Pengar som idag möjliggör cirka 465 000 resor per dag, eller 14 000 turer med buss och tåg, från hållplatser och stationer runt om i hela Skåne. Det handlar om resor som ska vara hållbara, trygga och i tid för alla.

Under 2022 har Skånetrafikens kostnader ökat, precis som i övriga samhället. Skånetrafiken är inte vinstdrivande, men har krav på en budget i balans. Och då verksamheten finansieras både genom skattemedel och biljettintäkter, behöver Skånetrafiken i år justera priserna för samtliga biljetter.

– Vi är många som väljer att resa kollektivt i Skåne. Varje månad ser vi en ökning av resor med såväl buss som tåg. Vi står inför ett läge där vi inte vill dra ner på trafik utan tvärtom satsa så att fler kan resa kollektivt, säger Patrik Engfors, pris- och affärsansvarig på Skånetrafiken.

bild
Patrik Engfors, pris- och affärsansvarig på Skånetrafiken. Foto: Skånetrafiken

Den 13 januari 2023 tog Kollektivtrafiknämnden beslut att följa Regionfullmäktiges beslut från 2017-10-23 gällande att justera biljettpriserna enligt konsumentprisindex 2022, vilket fastställs av SCB, Statistiska centralbyrån.

Exempel på nya biljettpriser

  • Enkelbiljett för stadszon Malmö justeras med 3 kronor till 31 kronor.
  • 30-dagarsbiljett stadszon som till exempel Helsingborg justeras med 55 kronor till 624 kronor.
  • 30-dagarsbiljett mellanzon som till exempel mellan Malmö och Lund justeras med 80 kronor till 949 kronor.
  • Malmö - Köpenhamn enkelbiljett justeras med 12 kronor till 135 kronor.

Höjda ersättningar vid förseningar
Kollektivtrafiknämnden tog även beslut att höja ersättningsnivåerna från 1 februari i de fall kunder drabbas av förseningar eller inställda resor. Ersättningsnivåerna för försening vid resa med Skånetrafiken höjs på följande fyra områden:

  1. Justerad ersättningsnivå för resa med periodbiljett
  2. Justerat påslag för ersättning som utbetalas med värdebevis
  3. Justerat maxbelopp för resa med taxi
  4. Justerat ersättningsbelopp för resa med egen bil