Ny pendel från Helsingborgs Hamn med Green Cargo

Helsingborgs Hamn har en fullt integrerad kombiterminal och hanterar dagliga tågpendlar, nu med utökad kapacitet och service genom Green Cargo. Foto: Helsingborgshamn

Green Cargos nya service ”banar räls” för högre kapacitet och snabba ledtider som kommer att förse Nässjös, Eskilstunas och Årstas terminaler med last från Asien och Europa. Den första pendeln rullade uppåt från den 9 januari och kommer att ha avgångar från Helsingborgs Hamn fem gånger i veckan, varje måndag-torsdag samt söndag.

I ett projekt kallat IM23 koncentrerar Green Cargo den intermodala trafiken till 20 terminaler mot tidigare 42. En effektivisering av den containerburna tågtrafiken till ett färre antal terminaler innebär fler fulla tåg med högre lönsamhet som gör valet enkelt. Räls före väg - ett hållbart alternativ i godsflödet.

Genom att konsolidera våra intermodala terminaler blir det bättre kapacitet i vårt nätverk för ökade volymer på järnväg. En del av detta är att effektivisera relationen från Helsingborgs Hamn till Nässjö/Gamlarp och för eventuellt vidare tågtransport till Eskilstuna eller Stockholm Årsta, där ledtiden har effektiviserats. Det har attraherat flertalet kunder, berättar Jan Elgström som är kommersiellt ansvarig för IM23.

Green Cargo trafikerar 18 destinationer som utgår från Helsingborgs Hamn varje vecka. Det är tre fasta pendlar med sammanlagt 15 avgångar/vecka. Till övriga destinationer lastas tågset gruppvis i hamnen för att sedan rangeras till respektive destination från bangården i Helsingborg.

– Genom närheten till marknaden i södra Sverige och god infrastruktur kring järnvägen är Helsingborgs Hamn en naturlig inkörsport för gods som ska transporteras vidare med räls. Vi är glada för den utökade servicen som den nya pendeln innebär och att vi kan fortsätta kombinera sjö- och järnvägstransporter i större utsträckning, säger Anders Paulsson KAM i Helsingborgs Hamn.