Nytt rekord för pendelbåtstrafiken

Michaela Haga, ordförande i Sjötrafikberedningen

Medan övriga kollektivtrafiken ännu inte har återhämtat sig efter pandemin går trenden i pendelbåtstrafiken åt andra hållet. År 2022 var det fler som reste med SL:s pendelbåtar än någonsin. Förra året gjordes drygt 4,8 miljoner resor med pendelbåt på Stockholms vatten, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med 2019.

Efter att pendelbåtsresorna minskat drastiskt under pandemiåren har nu trafiken återhämtat sig och till och med ökat jämfört med hur resandet såg ut innan pandemin. Aldrig någonsin har så många människor valt att resa med pendelbåt som år 2022, och detta i en tid när resten av kollektivtrafiken kämpar för att locka tillbaka resenärerna efter pandemin, Michaela Haga, ordförande i Sjötrafikutskottet.

Pendelbåtsresorna ökade under förra året med 17 procent jämfört med 2019 (året innan pandemin). År 2022 var antalet resor med pendelbåt 4,8 miljoner, jämfört med 4 miljoner år 2019. Faktum är att resandet med pendelbåtstrafiken är det enda trafikslag som nu passerar 2019 års resande. Resandet med pendeltåg och tunnelbana låg under hösten 2022 på 82–85 procent av 2019 års resande.

En stor styrka med pendelbåtarna är att de har de nöjdaste resenärerna och har kraften att locka människor som vanligtvis inte reser kollektivt att ställa bilen. Många tycker att båtresan är en skön start på arbetsdagen, på många sträckor kortas restiden och man slipper trängsel och köer. Pendelbåtarna bidrar ju dessutom till att minska trängseln på vägarna och i övriga kollektivtrafiken, säger Michaela Haga.

Mittenkoalitionen i Region Stockholm har beslutat om att fortsätta utbyggnaden av pendelbåtstrafiken under kommande år. Under hösten startar en ny försökslinje som ska gå mellan Värmdö och Stockholm. Försöklinjen som trafikerar Stockholm-Vaxholm-Rindö ska permanentas och under mandatperioden ska även införandet av de redan utredda linjerna Sundbyberg-Gamla stan, Norra Ulvsunda-Hägersten samt Ropsten-Täby påbörjas.