Nytt ramavtal om fiberförlängning tecknas av Eltel och Vellinge stadsnät

Foto: Lars Kienle/Unsplash

Eltel och Vellinge Stadsnät har tecknat ett nytt ramavtal gällande fiberförlängning. Avtalet löper på tre år och uppskattat ordervärde är cirka 30 miljoner för avtalsperioden.

Eltel har varit leverantör inom fiberbyggnation till Vellinge stadsnät sedan 2014 och det nya avtalet omfattar bland annat fortsatt förtätning inom Vellinge kommun och att projektera och bygga ut det befintliga stamnätet.

Att få förnyat förtroende från Vellinge stadsnät är ett mycket fint kvitto på det arbete vi hittills gjort tillsammans. Nu ska vi förbättra fibertillgången ytterligare för Vellingeborna de kommande åren i takt med att stamnätet utökas, säger Lars Nilsson, VD Eltel Sverige.

Eltel är en stor och pålitlig samarbetspartner som varit med och byggt upp stora delar av Vellinge Stadsnät redan från starten, så vi är väldigt nöjda med att även i framtiden få fortsätta detta samarbete, säger Rolf Hjertsson, VD Vellinge Stadsnät.

Utöver arbetet med fiberförlängning och utbyggnation innebär avtalet även införande av en ny kundportal med ett förenklat beställningsflöde och styrning av slutdokumentation.

Avtalet löper på tre år från den 1 januari 2023 med möjlighet till förlängning