Laddstation för tunga fordon byggs vid E18 i Karlskoga

Den nya laddstationen växer fram intill tankstationen för biogas på Mosserudsområdet. Foto: Karlskoga Energi & Miljö

På ett 7000 kvadratmeters område har skog avverkats och markarbetena är i full gång. Redan i höst ska tunga fordon kunna ladda el på den nya stationen vid Mosserud.

I somras stod det klart att Karlskoga Energi & Miljö får bidrag från Energimyndigheten för att bygga den nya laddstationen för lastbilar. Valet av plats stod klart redan från början.

Placeringen intill E18 är strategiskt viktig för att öka takten i elektrifieringen av godstransporter. Här passerar tusentals tunga fordon varje dygn och etableringen bidrar till ett sammanbundet stråk av laddstationer i Mellansverige. Lägg därtill att många fordon har ärenden till Mosserudsområdet där flera välbesökta anläggningar är placerade, säger Peter Jarl, marknadschef på Karlskoga Energi & Miljö.

Under våren färdigställs markarbetena och till sommaren installeras de fyra snabbladdarna för tunga fordon tillsammans med en depåladdare med fyra uttag, även den i huvudsak för tunga fordon men också för andra mindre fordon. I september beräknas allt stå klart.

Fakta om projektet

  • Snabbladdarna kommer att ha 350 kW kontinuerlig effekt och depåladdarna 100 kW.
  • Laddstolparna är av märket EnerCharge.
  • Anläggningen beräknas kosta 7,6 miljoner.
  • Projektet finansieras av bidrag från Energimyndighetens satsning Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter.
  • Markarbetena utförs av KMAB.
  • Laddstolparna ska installeras av LBS.