Komplext kabelbyte på Strömsundsbron färdigställs sommaren 2023

Ambitionen är att de mest omfattande arbetsmomenten som innebär att bron stängs av ska vara klara under 2022.

Hösten 2021 inledde Svevia och Trafikverket arbetet med att byta ut kablarna på Strömsundsbron i Jämtland. De befintliga kablarna på bron har drabbats av omfattande rost-skador. Totalt ska 60 delkablar, vissa så långa som 82 meter, ersättas. Projektet, som slut-förs sommaren 2023, är både  komplext och krävande, inte minst eftersom Strömsunds-bron, som stod klar 1956, inte är förberedd för kabelbyte. 

TEXT: ANNIKA WIHLBORG | FOTO: TRAFIKVERKET, JOHN LÖFGREN

Strömsundsbron är en snedkabelbro som består av två pyloner som med hjälp av kablar bär upp farbanan. Projektet är komplext eftersom det karakteriseras av komplicerade lyft med små marginaler. Det är dessutom trångt uppe på pylontoppen, vilket bidrar till komplexiteten när Ström-sundsbrons vajrar nu för första gången byts ut.

bild
Arbetet med att byta ut Strömsundsbrons kablar har gått snabbare än väntat.

Avlastningskablar ger stabilitet

När den cirka 330 meter långa Strömsundsbron byggdes 1956 var tekniken, att bygga snedkabelbro, den allra senaste och mest moderna. Bron är konstruerad på ett sätt som gör det omöjligt att ta bort en kabel utan att påverka konstruktionen. Projekteringsfasen som föregick själva kabelbytet var därför lång och omfattande, med brospecialister från såväl Svevia som Trafikverket inkopplade. Svevia och Trafikverket valde att vidareutvecklat den teknik man relativt nyligen använt sig av vid arbetet med att byta ut kablarna på Tjörnbron. De monterar först nya avlastningskablar som skapar samma stabilitet för konstruktionen som ur-sprungskabeln och inleder därefter arbetet med att byta ut brons kablar.

bild
Kabelbytet är komplext eftersom det karakteriseras av komplicerade lyft med små marginaler.

Ligger före tidsplanen

Enligt Trafikverkets projektledare John Löfgren har arbetet med att byta ut Strömsundsbrons kablar gått snabbare än väntat. Projektet ligger för närvarande före tidsschemat. Sedan arbetet inleddes hösten 2021 har Trafikverket och dess entrepre-nörer arbetat sjudagarsveckor för att hinna med.  Under projektperioden har bron varit avstängd och trafiken har letts om till en annan väg. Ambitionen är att de mest omfattande ar-betsmomenten som innebär att bron stängs av ska vara klara under 2022.  Därefter fortgår kabelbytet fram till sommarsemestern 2023.