Behovet för skydd av kritisk infrastruktur ökar

ASSA Abloy startar nytt verksamhetsområde inom skydd av kritisk infrastruktur . Foto: ASSA Abloy

ASSA Abloy Global Solutions etablerar en ny affärsenhet i Stockholm med fokus på fysiskt skydd av kritisk infrastruktur. Med etableringen stärker bolaget ytterligare sin specialkompetens och kundförståelse på den skandinaviska marknaden.

Den nya ASSA Abloy Global Solutions Critical Infrastructure Scandinavia-enheten erbjuder avancerade lösningar för lås- och accesskontroll för kritisk infrastruktur inom områden el och energi, olja och gas, vattenrening och -försörjning, telekom, transport samt gruvindustri. Enligt Ergin Kulenovic, chef för den nya sälj- och kundserviceenheten, är målet att utöka specialistkompetensen på den skandinaviska marknaden.

– Vi är väldigt glada över att få stärka vår verksamhet nu även i Sverige, Danmark och Norge. Med den nya enheten vill vi tillföra en starkare betoning på helhetslösningar samt ökad kundförståelse. Vi förstår våra kundsegment inom kritisk infrastruktur på djupet och kan även bidra med best practice-lösningar från resten av världen inom segmenten, då många av dem har snarlika behov och processer, säger Kulenovic, Head of Scandinavia. 

Den nya enheten stärker partnerskapet med både återförsäljare och slutkunder.  

– Vi kommer att ha öppen och tät kontakt med våra slutkunder för att bättre förstå deras behov och kunna sy ihop skräddarsydda lösningar. Tillsammans med våra återförsäljare fortsätter vi det goda samarbetet för att tillhandahålla lösningarna.”

ASSA Abloy Global Solutions strävar efter stark global tillväxt för att bäst kunna betjäna sina kunder världen runt med både digitala, elektromekaniska och mekaniska helhetslösningar för kritisk infrastruktur. Nu står Skandinavien på tur, och Ergin Kulenovic ser stor potential på marknaden. 

– Vi ser att behovet för skydd och ostörd verksamhet av kritisk infrastruktur, som exempelvis vattenförsörjning och energi, ökar både lokalt och globalt i och med befolkningstillväxten och urbaniseringen. Vi ser även att energikrisen och övergången till förnybara energikällor samt utvecklingen från 4G till 5G inom telekom driver modernisering och utbyggnad.

Den nya enheten befinner sig i anslutning till ASSA Abloys kontor i Stockholm och vid öppningen är fokus på Sverige. På sikt sökes egna representanter i Norge och Danmark för att kunna betjäna kunder flexibelt i alla skandinaviska länder.