FMV köper in vädertjänster åt försvaret

Johan Nilsson/TT: Det är viktigt för Försvarsmaktens verksamhet att ha koll på vädret. Arkivbild.

Försvarets materielverk (FMV) har slutit ett ramavtal för att vidmakthålla informationssystemet i Försvarsmaktens vädertjänst, enligt ett pressmeddelande från myndigheten.

Om alla optioner i avtalet utnyttjas kan det sträcka sig över drygt sex år och volymen ligger då på cirka 70 miljoner kronor. Avtalet sluts med Combitech, ett bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.

Avtalet omfattar bland annat tjänsteleveranser, projektledning och administration, felavhjälpning, driftstöd, statusuppföljning samt tjänster kopplade mot produkter som nått slutet av sin livscykel.

FMV har också möjlighet att köpa in tjänster för modifiering, utbildning, teknisk dokumentation samt utredningar.