Svevia tar gatuunderhållet i Norrtälje

Svevia sköta snöröjning, halkbekämpning och städning av gator inom Norrtälje tätort. Foto: Svevia

Nu är det Svevia som på uppdrag av Norrtäljes kommun ska sköta om stadens gator, parker och andra kommunala ytor. Kontraktet sträcker sig över minst fem år.

– Kontraktet är en klassisk driftentreprenad, där vårt uppdrag är att året om under de närmaste fem åren göra staden trivsam och tillgänglig genom att underhålla gator, parker och hålla andra ytor rena och snygga säger Nils Balstedt, Svevia.

Vintertid ska Svevia sköta snöröjning, halkbekämpning och vid behov bortforsling av snö inom Norrtälje tätort. Under barmarkssäsongen handlar det om löv- och sandupptagning samt regelbunden sopning av gatorna. Uppdraget omfattar stadens gator, gång- och cykelbanor och övriga kommunala markytor som torg, parkeringar samt i parker.

– Den öppningsbara gång- och cykelbron vid Norrtälje hamn ingår också i vårt uppdrag. Vi ser helt enkelt till att det inte finns några hinder i vägen för stadens trafikanter och medborgare att ta sig fram. Men vi gör det också fint och trivsamt genom att utföra gräsklippning och plantering av sommarblommor i Norrtäljes parker, sköta om stadens vägmärken, lekplatser samt renhållning av gator och tömning av papperskorgar.

På uppdrag av Norrtälje kommun sköter Svevia sedan 2017 även om underhållet i Rimbo och Hallstavik. Kontraktet för Norrtälje tätort startar den 1 oktober, sträcker sig över fem år med möjlighet till option på ytterligare tre år och är värt cirka 50 miljoner kronor per år.