Sveab Anläggning tar uppdrag av Norrtälje Vatten och Avfall

Sveab bygger ut huvudledningar för vatten och tryckspill på Gräddö. Foto: Sveab Anläggning

Sveab Anläggning har fått i uppdrag att genomföra "Utbyggnad Elviras stig etapp 2" vid Gräddö längst ut på Rådmansö i Norrtälje kommun.

Projektet omfattar utbyggnad av huvudledningar för vatten och tryckspill, anläggning av sex förbindelsepunkter till fastigheter samt uppbyggnad av väg. Beställare är Norrtälje Vatten och Avfall.