Telge Bostäder planerar att installera femtio laddplatser

Telge Bostäders hyresgäster positiva till elbil. Foto: Telge

Telge Bostäder har undersökt intresse och behov hos sina hyresgäster gällande laddplatser och elbil. Detta inför den utbyggnad av laddplatser, i Södertäljes bostadsområden, som bolaget står inför. Enligt enkätsvaren är trenden tydlig – många planerar att välja elbil eller laddhybrid som nästa bil.

– Underlaget från enkäten är jätteviktigt för oss, säger Cecilia Johnsson på Affärsutveckling Telge Bostäder. Vi behöver veta att vi satsar på rätt ställen och att platserna är utformade för att möta kundens behov.

Undersökningen som genomfördes i februari, gick ut till nära 7000 hyresgäster, runt om i hela Södertälje. Totalt svarade 26 procent, eller 1776 personer, på enkäten. De områden bolaget fick in flest svar från var Grusåsen, Centrum och Järna. Det är också här intresset för elbil är som störst.

– Nära hälften av de vi frågade kommer troligen att byta bil inom tre år och majoriteten kan tänka sig att då välja elbil eller laddhybrid, säger Cecilia Johnsson.

Enkäten visar också att minskade driftskostnader samt tillgång till laddstolpe vid sin hyrda parkeringsplats är de faktorer som har störst påverkan på om elbil/laddhybrid blir nästa bil. Under 2022 planerar Telge Bostäder att installera femtio laddplatser. Platserna var planerade redan innan enkäten gick ut och arbetet påbörjas under andra kvartalet.

– Vi har valt dessa platser för att det där finns kapacitet i elnätet för laddplatser, berättar Niclas Möller, elsäkerhetssamordnare Telge Bostäder. En av de stora utmaningarna framöver är att matcha behovet med platser där det finns bra tillgång till el. 

Andra utmaningar bolaget ser är förmågan hos leverantörer att leverera material såsom laddstationer och andra elektroniska komponenter. Även tidsaxeln för att dra fram ström till nya elanläggningar är idag längre än tidigare.