Laddplatsbidraget upp till 50 procent av investeringskostnaden

Hemmet är den bästa platsen för laddning. Foto: CaCharge

Sverige står inför en elbilsboom när utbudet av prisvärda el- och hybridbilar ökar snabbt. För att underlätta utbyggnaden av laddinfrastruktur delar Naturvårdsverket ut investeringsstödet Klimatklivet. Bidraget är nu tillbaka i en ny version som gör det enklare att söka stöd för laddning vid flerbostadshus och arbetsplatser.

För att stimulera utbyggnaden av laddstationer har regeringen avsatt 750 miljoner kronor för att stödja utbyggnaden av laddplatser. En stor del av budgeten är tillägnad laddplatser vid flerbostadshus och arbetsplatser.

Naturvårdsverket delar ut investeringsstöd till företag och organisationer som installerar laddplatser för egen användning. Det innefattar exempelvis laddplatser för bostadsrättsföreningen och företagsparkeringar. Bidraget uppgår till 50 procent av investeringskostnaden, upp till 15 000 kronor per installerad laddpunkt. Utöver detta stöd finns bidrag för laddstationer för privatpersoner som faller under ett ”Ladda-hemma-stöd” samt ett bidrag för publika laddstationer.

Enligt Naturvårdsverket är bilens normala parkeringsplats den bästa platsen för laddning. Louise Kierkegaard, grundare av CaCharge, berättar att de fokuserar på just laddning där bilen ändå står parkerade majoriteten av tiden, alltså vid bostaden och vid arbetsplatsen.

– På det sättet kan vi fördela ström mellan bilarna under parkeringstiden. Det betyder att vi kapar dyra effekttoppar och onödiga kostnader och skapar möjlighet för många laddplatser inom befintlig elkapacitet.