Tomgångskörning slukar 18 procent av elbussarnaas energiförbrukning

Ny studie visar att 18 procent av elbussarnas energiförbrukning sker under tomgångskörning. Foto: Chargepoint

18 procent av energin som används av elbussar förbrukas under tomgångskörning när de inte är i drift, enligt en ny rapport av ChargePoint Holdings. Resultatet av studien belyser behovet av att använda teknologier för bättre övervakning av fordonflottor för att bättre analysera och planera körbeteenden och därigenom effektivisera driften, samt minska energi- och dieselförbrukningen vid tomgångskörning.

Under 2020 analyserade ChargePoint över 8,5 miljoner tomgångstillfällen med elbussar och ytterligare 3,4 miljoner med dieselbussar från mer än 5 000 diesel- och elbussar över hela världen. Med hjälp av ViriCiti-telematiksystemet kunde ChargePoint spåra den exakta procentandelen tid som ett fordon går på tomgång och kartlade tomgångstillfällena under en hel dag.

Rapporten visade att en dieselbuss i genomsnitt förbrukar 1 123 liter diesel på tomgång under ett år, varav 41 procent förbrukas när fordonet inte är i drift. Detta motsvarar nästan 10 procent av den totala bränsleförbrukningen. Av det totala bränslet som används under tomgångskörning förbrukar en dieselbuss 460 liter per år på tomgång, ofta i onödan, när det inte ens är i drift. Om vi beaktar att baspriset för diesel ligger på 1,1 euro per liter, så överstiger den årliga summan 50 000 euro för en fordonsflotta med 100 dieselbussar.                    

Enligt studien förbrukade en elbuss 3 536 kWh på tomgång, varav 58 procent användes under tomgångskörning när bussen inte var i drift. Den totala energiförbrukningen på tomgång representerar 18,1 procent av all den energi som fordonet förbrukade under året. På samma sätt, av den totala energianvändningen per år, så förbrukar en elbuss hela 2 057 kWh på tomgångskörning när den inte är i drift. Om prispunkten ligger på ca 0,05 € per kWh, så innebär detta en kostnad på över 10 000 euro per år för en fordonsflotta med 100 elbussar.

Rich Mohr, Vice President för Fleet Solutions på ChargePoint kommenterar: "Även om tomgångskörning är en oundviklig del av bussdriften, så kan den reduceras betydligt med ett smidigare körbeteende och bättre planering. Det är viktigt att vagnparksoperatörer tittar närmare och mer kritiskt på sina tomgångspolicyer för att ytterligare förbättra sina bussars räckvidd och förbrukning för att därigenom optimera dess drift. Detta kommer inte bara att öka kostnadsbesparingarna utan också bidra till en renare framtid för transporter.”