Europeiska unionen: Förbättrad ömsesidig tillgång till internationell offentlig upphandling

-I många tredjeländer står våra företag fortfarande inför orättvisa hinder, säger Valdis Dombrovskis, EU:s vice ordförande och handelskommissionär. Foto: EU-kommissionen

Europeiska kommissionen välkomnar den politiska överenskommelse som nåddes nyligen mellan Europaparlamentet och Rådet för internationella instrument för offentlig upphandling i syfte att förbättra den ömsesidiga tillgången till internationell offentlig upphandling i olika branscher, speciellt när det gäller infrastruktur- och järnvägsprojekt.

Syftet med instrumentet är att ge EU-företag bättre tillgång till offentliga kontrakt utanför EU och att öka deras marknadsutsikter.

Restriktiva metoder

EU:s offentliga upphandling är en av de största och mest öppna i världen. Men många av EU:s viktigaste handelspartner använder diskriminerande restriktiva metoder mot EU-företag på sina marknader. Dessa restriktioner påverkar konkurrenskraftiga EU-sektorer som byggverksamhet, kollektivtrafik, medicintekniska produkter, elproduktion och läkemedel.

IPI kommer att hjälpa till att lösa detta problem genom att ge EU befogenhet att inleda undersökningar om restriktioner som drabbar EU-företag på offentliga marknader i tredjeländer, och att inleda samråd med det berörda landet om hur man öppnar sina offentliga marknader och slutligen att tillåta utländska företag tillträde att begränsa offentliga marknader i EU om de kommer från ett land som fortsätter att tillämpa restriktioner mot EU-företag.

Uppmuntra dialog

Valdis Dombrovskis, vice ordförande och handelskommissionär, meddelade nyligen:

 - Devisen om lika villkor är avgörande för våra företags konkurrenskraft. Även om EU har hållit sina marknader öppna för offentlig upphandling, är detta inte fallet i många tredjeländer där våra företag fortfarande står inför orättvisa hinder. Vi fortsätter att uppmuntra dialog för att lösa dessa problem, men i slutändan kommer detta nya verktyg att ge oss ytterligare hävstång för att undanröja dessa hinder och främja rättvis konkurrens i allas intresse.

WKZ, källa EU-kommissionen