Svevia färdigställer sträckan E4 Ljungby-Toftanäs

Svevia ska färdigställa projektet E4 Ljungby-Toftanäs som stått stilla sedan hösten 2021. Foto: Svevia

Svevia ska på uppdrag av Trafikverket färdigställa projektet E4 Ljungby-Toftanäs som stått stilla sedan hösten 2021 efter konkursen av den tidigare entreprenören Barslund. Projektet utförs i samverkan med Trafikverket och ska vara klart 1 september 2023.

– För regionen är det här ett omfattande och viktigt infrastrukturprojekt, och vi är glada och stolta över att få förtroendet från Trafikverket att färdigställa det. Vi är också mycket nöjda över att vi i uppdraget får tillfälle att använda Svevias samlade kompetens inom vägbyggnad, betongkonstruktioner och beläggning.

Projektet är ett samverkansprojekt. För Svevia innebär det ett sätt att utveckla både oss själva och våra kunder, samtidigt som det är viktigt att vi tillsammans hushållar med våra resurser, säger Per Höglund, divisionschef, Svevia AB.

Hela projektet bestod från början av fyra etapper. Svevias uppdrag består i att färdigställa etapp 2 och 3, omfattande cirka 27 kilometer väg samt broarbeten. Etapp 4, rastplats Lagan är färdigställd och etapp 1 är inte påbörjad.

– Vi ser fram emot ett gott samarbete där vi tillsammans kan färdigställa det påbörjade projektet säger, Mattias Eriksson, enhetschef, Trafikverket.