Nationell satsning på laddinfrastruktur för lastbilar

Fem regionala energibolag går samman om lastbilsladdning. Foto: Jönköping Energi

Jönköping Energi har inlett samarbete med Öresundskraft, Mälarenergi, Göteborg Energi och Tekniska verken i Linköping om fortsatt utbyggnad av laddlösningar för lastbilar.  Elektrifiering av tunga lastbilar ställer höga krav på laddinfrastruktur och energisystem. Fordonen rör sig över stora ytor och behöver laddning såväl hemma som på väg. I Helsingborg är Öresundskraft tidigt ute och bygger en laddstation för lastbilar i samarbete med Volvo Trucks. Nu avser de fem företagen att tillsammans med nationella aktörer i logistikbranschen att bygga ut laddinfrastrukturen för lastbilar i en större nationell satsning.

– Tillsammans är vårt mål att bli den ledande partnern inom laddning och tillhörande tjänster när godsflödena i södra Sverige elektrifieras. Satsningen kommer även att bli viktig för bland annat Torsviksområdet framöver, säger Mats Palmérus, vice vd för Jönköping Energi.

Förutsättningarna för samarbetet är mycket goda. Företagens samlade kunskap om elnät, smart styrning och omfattande erfarenhet av fordonsladdning ska användas när logistikföretag ställer om till eldrift. Här märks bland annat Mälarenergis omfattande ladderbjudande till företag och bostadsrättsföreningar, Göteborg Energis mångåriga satsningar på fordonsladdning för bussar och bilar och Öresundskrafts laddning av bilar, bussar och fartyg i Helsingborg. Tekniska verken i Linköping tog tidigt initiativ till och har lång erfarenhet inom personbilsladdning och i Jönköping har Jönköping Energi levererat laddningsenheter till stadens elbussar för att bidra till en mer hållbar kollektivtrafik.

– Vi är regionala energibolag med stark lokal förankring, inte minst mot fastighetsägare, och med en uttalad långsiktighet i samhällsutvecklingen. Genom samarbetet bidrar vi till omställningen till hållbara transporter och blir en naturlig partner för logistikföretag och fordonstillverkare. Samtidigt lägger vi grunden för nya affärer och jag ser fram emot det fortsatta samarbetet, avslutar Mats Palmérus.